С. Боров дол – крепост Дивина


Описание и история

Средновековна крепост Дивина/Дивянско градище се намира на едноименния връх, на 8.54 km северозападно по права линия от центъра на село Боров дол. Изградена е самостоятелно възвишение със стръмни и високи склонове на всички страни с изключение на север и запад, където склоновете са скалисти и отвесни. Най- достъпна е от изток. Обекта е с неправилна, правоъгълна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери са 73 m в посока изток- запад и 35 m в посока север- юг. Общата площ е около 1.4 дка. Вътрешността на твърдината е била застроена. В днешно време останките на съоръжението се проследяват като затревени валове, ями и камари с пръст. От укреплението има отличен изглед във всички посоки. Охранявала е „Шешкин град“ от изток, както и средновековния път от Търново за Сливен.

Местоположение

Надморска височина: 1174 m GPS координати: 42°45’56” С.Ш. и 25°59’02” И.Д.

Източници

Йонов, М. История на град Шивачево. 1999
М. Гърдев
Е. Минчев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.