Гр. Твърдица – крепост Шешкинград


5 / 100

 

Описание и история

Средновековна крепост Шешкинград се намира на 8.81 km североизточно по права линия от центъра на град Твърдица. Крепостта е изградена на естествено защитено скално възвишение, единствено достъпно от север, което от запад, юг и изток е ограничено от река Студена и неин приток. От запад и изток склоновете на възвишението са стръмни и високи. От юг скален, отвесен, висок скид прави крепостта от тази посока непристъпна. Забелязват се следи от ров, с около 6 m широчина и около 4 m дълбочина изграден от северната, североизточната и северозападната страна на хълма. Според Никола Койчев към 1930 г. по терена са се забелязвали останки от крепостни зидове, широки до 2 крачки. От самия хълм нагоре стърчат скални стени с отрицателен външен наклон, които по всяка вероятност са използвани за крепостни стени. Те обграждат върха на хълма, като венец, висок на някой места до около 10 m. По всяка вероятност тази крепост е имала градски функции. Може би тук и в средновековието е имало рудници. Шкорпил, който е обикалял тия места през 1885 г. нарича укреплението „Шишкин град ики къпалар“ т.е. „Шишкин град с две врати“. По всичко е личало, че на мястото е имало голяма крепост, вероятно град с външно и вътрешно укрепление, който е охранявал важно пътно кръстовище. Главния път през Твърдишкия проход Твърдица- Елена- Велико Търново на това място е имал разклонения. Едното е тръгвало на изток към долината на река Беленска, където отново се разклонява. Източното разклонение продължава към Сливен, а южното покрай крепостта на десния бряг на река Беленска се насочва към село Бинкос. Второто отклонение минава източно от рида „Свинска глава“ и продължава към гр. Шивачево.

Местоположение

Надморска височина: 1208 m GPS координати: 42°46’16” С.Ш. и 25°56’56” И.Д.

Литература

Койчев, Н. История на Нова Загора. Новозагорско през вековете. Ст. Загора, 1997.
Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.