Гр. Суворово – крепост в м. Капу кале / Хисарлъка


3 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост има в местността “Капу кале”/”Хисарлъка”, на 1.8 km североизточно по права линия от центъра на град Суворово. Разположена е върху висок над 50 m рид, като западната и северната стени с дължина около 160 m и следват конфигурацията на терена, а източната с дължина около 250 m прегражда рида и затваря защитена площ около 130 дка. В северната и южната част на източната стена са регистрирани порти. Градежът е от обработвани ломени камъни, споени с бял хоросан. По повърхността личат останки на сгради и се открива голямо количество строителна, и битова керамика от II-VI и ХI-ХIV в., както и накити, кръстове- енколпиони, оръжия и църковен кръст.

Местоположение

Надморска височина: 302 m GPS координати: 43°20’37” С.Ш. и 27°35’59” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Добруджанското деспотство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт ВарнаОбщ. СуворовоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.