Гр. Николаево – крепост Хисара


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Хисара се намира на едноименния хълм, на 0.97 km североизточно по права линия от центъра на град Николаево. Крепостта с дължина 128 m, ширина 62 m и площ от 8 дка заема билото на хълма, част от масива “Дебелец”. През 1988 година са извършвани археологически разкопки в обекта. По време на археологическите разкопки се разкриват много железни предмети от въоръжение- занаятчийски инструменти, земеделски сечива от мед, месинг, бронз и сребро са открити предимно накити- обеци, гривни, копчета, ажурно оформени коланни апликации, пръстени, халки. На около 3 km северно от хълма се намира южният край на Прохода на Републиката. Крепостта има много удобно стратегическо разположение. Върха на височината доминира над околността с около 100-120 m. Склоновете на височината се спускат стръмно на юг. Крепостната стена е запазена с височина над земята до 2 m. Крепостната стена от запад е тройна, като най- външния пояс е с кръгли кули. Най- вътрешния пояс е дебел около 2-2.2 m. Зидарията е от ломен камък, споен с бял хоросан. Твърдината е имала важно значение за наблюдението и охраната на прохода Хаинбоаз. Намирайки се на южния изход на прохода от дясната страна на река Радово, крепостта е била като врата за преминаване през планината, свързана с крепостта “Градището” при с. Димовци. Успоредно на крепостния зид е имало и ров, който е обхващал изцяло крепостта. Той се е спускал на юг по хълма и слизал на изток до десния бряг на река Радово. На 50 m източно от крепостта по склона на хълма са открити зидовете на малка черквица, разкопана от иманяри. Крепостта е съществувала през ранно- желязна епоха (I хил.пр.н.е.), ранно- византийски период (IV-VI в.), Първо българско царство (IX-XII в.) и Второ българско царство (XIII-XIV в.). 

Местоположение

Надморска височина: 350 m GPS координати: 42°38’18” С.Ш. и 25°47’39” И.Д.

Източници

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982 

Снимки

https://photos.app.goo.gl/fBgrTdZu3WDQwQmL8
http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/07/blog-post_56.html

https://haiduk-tourist.blogspot.com/2018/07/blog-post_6.html?spref=fb

Планове

gr nikolaevo krepost hisara 5fad981a46584

Comments are disabled.