Гр. Брацигово – укрепено селище в м. Въртян камък


Описание и история

Тракийско, укрепено селище има в местността „Въртян камък“, на 3.06 km североизточно по права линия от центъра на град Брацигово. То е издигнато на билото на широко възвишение със стръмни склонове, обиколено от стръмните долове на малки планински реки. Най- достъпно е от югозапад през широка седловина. Обектът има неправилна форма и обхваща цялото било на хълма. Той е с максимални размери 500х210 m и заема площ от над 62 дка. Крепостните стени са градени от местен ломен камък в суха зидария и към настоящия момент се проследяват във вид на насипи. От селището ясно се различава един обособен участък в северозападния край, който е отделен с отделна крепостна стена. Този участък има форма наподобяваща електрическа крушка с тясна страна насочена на юг. Югоизточната стена на този участък се явява вътрешна крепостна стена за селището. Поради силното обезличаване на твърдината, днес не може да се определи със сигурност дали по куртините е имало крепостни кули. Единствено в най- южната част на обособения участък се различава малко по характерно струпване на камъни, което може да са останки от крепостна кула. Целият обект е бил гъсто застроен, като днес навсякъде се различават отделни купчини от камъни- останки от някогашните сгради. На повърхността на обекта се намери ограничено количество тракийска груба керамика с голям примес на пясък. В най- височката точка на укреплението има извор с голям дебит, който е осигурявал питейната вода в селището. Днес този извор е каптиран и осигурява вода за вилната зона на град Брацигово. Селището вероятно е съществувало през ранножелязната епоха и през тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 551 m GPS координати: 42°02’32” С.Ш. и 24°23’59” И.Д. 

Източници

М. Гърдев
П. Овчаров
К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/Th1AebrjEV8SNubi9

https://photos.app.goo.gl/qVdVt2LVDdSv5Dta6

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.