Гр. Батак – крепост Калето над река Черни дол


Описание и история

Тракийска крепост Калето се намира на едноименния връх, на 23.9 km южно по права линия от центъра на град Батак, на 5.46 km северно по права линия от центъра на село Борино и на 17.67 km югозападно по права линия от центъра на село Фотиново. Разположена е на върха на самостоятелно възвишение, с много стръмни склонове от всички страни. Северно от крепостта тече река Черни дол/Катранджи дере, а западно- един десен приток на реката. Източно от нея минава горски път, който свързва село Борино с местността „Дженевра“. Възвишението е най- лесно достъпно от югозапад, където тясна и много стръмна седловина го отделя от останалия масив. Върхът на възвишението е заравнен и обсипан с множество скални групи, които ефективно са били включени в отбранителната система на укреплението. Самата крепост заема заравненото било, като обхваща две тераси разделени помежду си със скален гребен. Формата на обекта е неправилен трапец, с широка основа насочена на североизток. Максималните ѝ размери са 55х122 m и площ от 3.45 дка. Крепостните стени следват конфигурацията на терена и са градени от големи и средни по размер ломени камъни без спойка. Дебелината им е около 2 m и в днешно време се проследяват във вид на насип покрит с дебел слой борови игли. От изток пред източния ъгъл на твърдината е бил оформен малък ров, който е подсилвал защитата на укреплението от билото на хълма в тази посока. Ровът днес е затрупан от камъните на разсипаната стена, чието трасе минава непосредствено до него. Укреплението е имало два входа съответно по един за всяка отделна укрепена площадка. Източната площадка е по- малка, с форма на триъгълник и площ от 0.85 дка. Входа в нея е бил в близост до източния ъгъл и рова, като от запад е защитаван от голяма скала носеща следи от оформяне. От запад първата площадка е отделена от втората със естествен скалист гребен, върху който е била издигната здрава крепостна стена, вътрешна за укреплението. Входа между двете площадки е изсечен в скалистия гребен и е бил разположен в близост до североизточната стена на крепостта. Тази стена е обща и за двете тераси. Втората площадка е значително по- голяма. Крепостните ѝ стени по подобие на първата, включват в себе си големи скални групи умело вписани в куртината. Тук се наблюдават останките от три отбранителни кули. Едната се намира на североизточната стена, в близост до входа между двете площадки. Втората кула, вероятно с кръгъл план е била издигната в най- северния участък. Тази кула е охранявала достъпната част от крепостта по билото на хребета. Третата кула е разположена на западна стена и е служила за охрана на втория вход. Този вход е бил за достъп към втората укрепена площадка и от него пътя е тръгвал към седловината от югозапад, от където и обекта е най- достъпен. В северната, най- висока част на твърдината се различават останки на голяма сграда. Останките са проследяват под висок насип наподобяващ могила. По терена не се намира керамика или друг археологически материал. Всички скални групи в обекта носят следи от допълнителна обработка.

Местоположение

Надморска височина: 1379 m GPS координати: 41°43’56” С.Ш. и 24°17’00” И.Д.

Източници

К. Василев
П. Овчаров
М. Гърдев

Снимки

https://goo.gl/photos/7wnkwaueuda4GcoT8
http://photo.qip.ru/users/pepopepopepo/200965126/

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.