С. Карамфил – крепост Буюк тепе

С. Карамфил - Буюк тепе

Крепостната стена на Буюк тепе.


71 / 100

Описание и история

Праисторическа и тракийска крепост Буюк тепе/Висок рид се намира на едноименния, стратегически връх, на 2.34 km западно по права линия от центъра на село Карамфил. Върхът е със стръмни и високи склонове от всички страни, като от юг в по- голямата си част е скален и отвесен. Най- достъпен е от северозапад и североизток, където склоновете са най- къси и където върхът се свързва с останалата част от масива.

Буюк тепе е издигната на самия връх и част от югоизточния му склон, където се образува тераса, издължена в посока северозапад- югоизток. Крепостни стени са издигнати от запад, север и изток. Те са запазени под вид на насипи. Изградени са от ломени, местни камъни без спойка. От юг отвесните скали са създавали естествена защита. Източно от върха има изсечен в скалата проход, около който личат останки от стена. Максималните размери на обекта са 227 m в посока северозапад- югоизток и около 55 m в посока югозапад- североизток. Защитената площ е около 10.1 дка.

По повърхността на Буюк тепе не се откриват фрагментирана керамика и иманярски изкопи. От мястото има отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние и пряк визуален контакт с всички крепости в околността. От север покрай укреплението минава трасето на древен път в посока изток- запад. В тая си част се проследява от ключовата крепост в гр. Крумовград на запад и северозапад към връх „Рожен“ над гр. Смолян.

Местоположение

Надморска височина: 605 m GPS координати: 41°28’9” С.Ш. и 25°32’15” И.Д.

Литература

Автори: Д-р. Д. Димов и М. Гърдев

Снимки

Снимки от крепост Буюк тепе

Видео

Comments are disabled.