С. Железница – крепост Градище


Описание и история

Антична крепост “Градище” се намира на 2.15 km северозападно по права линия от центъра на село Железница. Ето какво пише за нея в Уикипедия местен жител: “…Веществените доказателства за далечното минало на Железница са малко. Като старо селище по средното течение на река Стримон (Струма) върху него е оказало влияние тракийското племе Меди и оживения по това време център Баня или Изворите (сега Симитли). От това време в землището на селото се намира малка могила на запад от река Струма, наречена “Градището”. Срещу него, източно от Струма се намира стара римска крепост със същото име в Долно Церово, която е била наблюдателница на пътя край Струма. “Градището” е играело помощна роля, тъй като според преданията е имало стражи. Говори се, че двете крепости са били свързани с мост и подземен тунел под нивото на Струма. Имало е тракийско население…”

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.