С. Ярлово – крепост Градище


4 / 100

Описание и история

Крепост Градище се намира в местността „Кошари“, на 3 km северозападно по права линия от центъра на село Ярлово. Крепостта е разположена върху възвишение на десния бряг на река Палакария. Северно и южно възвишението се разделя от основния масив посредством две сухи дерета. Деретата описват дъги около хълма и се спускат в коритото на реката. Източния склон на възвишението е много стръмен и почти недостъпен. Твърдината е единствено достъпна от запад през широка седловина, която я отделя от основния масив. Укреплението има неправилна, елипсовидна форма, съставена от няколко прави отсечки със заострен южен край. Максималните му размери са 117х64 m, като дългата страна е разположена в посока север- юг. Пред западната стена, където обекта е най- уязвим, за допълнително подсилване е изкопан ров.

Местоположение

Надморска височина: 1283 m GPS координати: 42°29’43” С.Ш. и 23°15’58” И.Д.

Източници

К. Василев

Comments are disabled.