С. Вонеща вода – селище Брежето


58 / 100

Описание и история

Укрепено селище Брежето се намира по средата на едноименния рид, на 1.61 km северозападно по права линия от центъра на село Вонеща вода. Ридът започва от връх „Йовчески рид“ и се спуска от север на юг. От юг е ограничен от река Белица, а от изток и запад от леви нейни притоци. Склоновете на рида са стръмни и високи от изток и запад. Билото на рида е широко и неудобно за защита, само с едно изключение- между махалите Белчовци и Радневци, където то става по- тясно. На това място има издълбан ров от махала до махала, който в момента се проследява във вид на две суходолия.

Брежето се намира на 590 m южно под това място. То е разположено на стратегически връх с отлична видимост на запад, юг и изток. Каменната му ограда е запазена изцяло. Има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Издължено е в посока североизток- югозапад. Максималните му размери са 225х145 m. Защитената площ е около 27.9 дка.

Има вероятност да е от средновековния период, защото думата „бреже“ е старобългарска и означава „одър“, „креват“. Това може да се изтълкува като пътна станция или хан. През останалите периоди на върха в селището вероятно е имало сигнално- наблюдателна кула служеща за наблюдение и охрана на пътната комуникация.

Твърдина Брежето е изградена на кръстовище на древни, важни пътища. От „Стражишкия масив“ от север, по един от трите рида- „Йовчев рид“ (на който се намира обекта), „Рид Чукаря“ (източно от крепостта) и рид „Рашкула“ (източно от Брежето) слиза късноантичен път, който най- вероятно минава по рида на който се намира обектът.

Този път слиза до Вонеща вода, където пресича река Белица по мост, след това се изкачва на рида, където е разположена махала Бойчовци и по него се отправя на юг към така наречения от археолозите средновековен „Проход на Републиката“. Според нас този проход е късноантичен и ние ще го наречем „Пчелински“, по името на село Пчелиново. Той не е най- удобният проход в тоя район на планината, тъй като има много голяма денивелация между двете крайни точки, но е дублиращо трасе на пътя през „Дъбовския проход“, който е по- дълъг като маршрут, и на античния „Проход на Републиката“ или още „Гурковски проход“, тъй като се намира между двата.

В посока изток- запад, южно под Брежето минава късноантичното, военно трасе, на пътя обслужващ трета Предбалканска, късноантична преградна линия от крепости. Тоя път се проследява от укрепленията при с. Кипилово, през с. Костел (кастел), с. Буйновци, с. Вонеща вода, гр. Трявна, гр. Габрово (запазени останки от него има между двата града), с. Кастел при река Росица, „Панамско кале“ при гр. Троян, римския град „Трескавец“ над гр. Тетевен, „Боженски Урвич“ и други на запад.

Тоя път идва по рида „Планиница“ от изток, където са махалите Продановци, Илиевци и Кладни дял, пресича река Белица по мост при с. Вонеща вода и по рида „Големия чукар“ започва да се изкачва на запад към гр. Трявна.

Местоположение

Надморска височина: 538 m GPS координати: 42°53’01” С.Ш. и 25°37’31” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *