С. Висока поляна – крепост в м. Калето


7 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост има в местността “Калето”, на 1.8 km североизточно по права линия от центъра на село Висока поляна. Изградена е на къс рид, ограничен от запад от Кале дере, а от север и юг- от суходолия. Най- достъпна е от изток, където рида се свързва с останалата част от масива. Максималните размери на обекта са 70х50 m. Има формата на неправилен многоъгълник с площ около 3.5 дка. Крепостния зид е граден от ломен камък, споен с хоросан, смесен със счукана керемида. Съществувала е през III-V век. На 700 m източно от обекта минава римския път „Дуросторум“- „Кабиле“. Възможно е тук да е имало и римска, пътна станция. На територията на укреплението се забелязват множество иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 450 m GPS координати: 43°28’21” С.Ш. и 26°47’45” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.