С. Везенково – крепост Голямото кале / Карадаа кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост “Голямото кале”/”Карадаа кале” се намира 5.2 km северозападно по права линия от центъра на село Везенково. Застроена е от Източната страна на Върбишкия проход в западното начало на Върбишката планина, на най- доминиращия връх в района- Калето. Върхът е остър и скалист. Има великолепна зрителна връзка на юг, югозапад, запад, изток, североизток и отчасти на север. На запад има добра видимост с укреплението “Кара су калеси” в землището на село Садово, както и местността “Стражко поле” на запад- югозапад (между селата Мокрен и Ново село); на северозапд- с района на местността “Писаница” (през която е минавал пътят тогава); на север видимостта е ограничена, но има идеална зрителна връзка със “Завой кале”; на североизток- добра видимост с “Руспу хисар”, а в дълбочина- с основните височини по Рижкия проход 9по който има изграждани преградни съоръжения)- “Таукчията”, “Дебелец”, “Стайовца”; на изток- доминиращ поглед по долината на река Луда Камчия в участъка между днешните села Манолич- Подвис, като има пряка зрителна връзка с крепостите до с. Манолич, над с. Подвис, Прилепската, още по на изток- с крепостта “Кайряка” над село Съединение, както и с връх “Яйла”. Крепостта “Голямото кале” е една от крепостите с най- внушително местоположение. От запад липсва крепостна стена, защото там върхът е отвесен. Южната стена е с ориентация изток- запад. В днешно време- силно обрасла. От нея най- добре се чувства внушителността на обекта. Дълга е 30 m. Източната крепостна стена е най- добре запазена- с дължина 48 m и дебелина 2.1 m. Накрая е разположен входът, добре личащ и частично запазен, с широчина 2.6 m. Височината на източната стена в отделни участъци достига до 2.2 m. в днешно време. В северния си край завършва с четириъгълна кула с дебелина на стените 2.3 m. Оттук започва северната стена, ориентирана много точно в посока изток- запад и дълга 26 m. Пред нея на около 30 m има останки от външна крепостна стена с дължина около 40 m, която преминава от северна в източна. Всъщност крепостта е опасана от три страни от втори външен крепостен пояс- от север, изток и юг (до пропастта). Може да се предполага наличието на междинна източна стена или вал. Крепостната стена е построена от дялан камък за лицата, с пълнеж от дребен ломен камък, споен с червен и бял хоросан. Крепостта е имала добро водоснабдяване- източно под нея има извор, слагащ началото на рекичката “Сър карълдъ”. Крепостта е съществувала в периодите IV-VII век и IX-XI век.

Местоположение

Надморска височина: 898 m GPS координати: 42°53’48” С.Ш. и 26°40’55” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999 г.

Планове

s vezenkovo krepost golyamoto kale karadaa kale 5f439f4e64af9

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.