С. Тутраканци – тракийска крепост

img 6200 scaled e1605874563345

5 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на 1.78 km южно по права линия от центъра на село Тутраканци. Изградена е на скална тераса с отвесни скални склонове от запад, север и изток. Най- достъпна е от юг. Обекта е разположен в непосредствена близост до античната крепост върху билото на възвишението „Канарата“. По- достъпните югозападни и северозападни страни са преградени с каменни стени, изградени от ломени камъни без спойка. Укрепената част е с площ около 5.5 дка. Вътрешността на укреплението е нарушена от множество иманярски изкопи, в които се откриват керамични фрагменти от съдове изработени на ръка и на колело. Те се отнасят към различни периоди (вероятно късна праистория, късно- желязна епоха и късноантична), което не позволява сигурното датиране на отбранителното съоръжение. Формата на укреплението е неправилен триъгълник. Максималните размери на твърдината са 140 m в посока север- юг и 70 m в посока изток- запад при южната, крепостна стена. На 175 m южно от южната крепост на стена има още една преградна стена, която се проследява под силно обезличен насип- висок около 0.2 m. От вида на стената може да се предположи, че е от по- ранен период. Тя прегражда достъпът до носа от юг.

Местоположение

Надморска височина: 280 m GPS координати: 43°05’59” С.Ш. и 27°26’48” И.Д.

Литература

Лещаков, П., Г. Самичкова. Теренни издирвания за верификация на резултати от въздушно лазерно Сканиране (airborne lidar) в околностите на праисторически солодобивен и градски център Провадия – Солницата, общ. Провадия. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.