С. Турия – средновековен, укрепен манастир “Св. Никола”


Описание и история

Средновековен, укрепен манастир Св. Никола се намира в местността „Метоха“, предполагаемо на 9.1 km южно по права линия от центъра на село Турия. На този манастир е кръстен близкия проход. До манастира е минавал древния път, пресичащ прохода. Самия манастир е бил с Г- образна форма. Останките му и до днес са запазени в гората.
В „Царственика“, или „История болгарская“ от Паисий, издание на Христаки Павлович през 1844 г., на стр. 70 срещаме следните редове:
„… В лято же господне 1454 собра пак султан Магомет войска до 500 000 души турци избранни, и отиде на останалите градове болгарски и сербски. Стигнав же близо при Филиппополя и разумев защо се крие в Туловското поле, и из гората тамо, войска, болгарска, тоя час поела Арап Исуф паша, сос 15 000 души турска войска, да избият сичката оная войска болгарска.
И така они отидоха в Среднята гора и найдевше тамо монастир «Святаго Николая», разсипаха го от основания и избиха сичките в него калугере и мирски, щото се бяха скрили. После отидоха в село Турия и разориха“…

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 1052 m GPS координати: 42°29’26” С.Ш. и 25°10’57” И.Д.

Източници

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки. Съчинения в три тома- том III. София, 1981
 

Обекти в БългарияОбласт Стара ЗагораОбщ. Павел баняЮгоизточна Б-я

Comments are disabled.