С. Царевец – крепост вр. Градище


Описание и история

Тракийска и късноантична крепост има на връх „Градище” на 4.12 km северно по права линия от центъра на село Царевец. Изградена е на най- високия връх в околността. Височината е стратегическа. От север склона му е отвесен, а от останалите страни склоновете са високи и стръмни. На 787 m западно под върха има извор. Твърдината е с трапецовидна форма, разположена с дългата страна в посока изток- запад. Размерите са север- 150 m, запад- около 55 m, юг- около 105 m и изток- около 57 m. От югозапад и югоизток няма ъгли, а крепостните стени са свързани чрез дъгообразни отсечки. Забелязват се следи от 5 или 6 кули с кръгла или полукръгла форма. Входът е от юг, като вероятно е бил кула- порта. Има голяма вероятност вътре да е имало още една крепостна стена, дублираща външната. Във вътрешността има останки от сгради. Крепостните стени са изградени от ломени камъни без спойка. Във вътрешността и по крепостните стени се наблюдава силна иманярска инвазия, включваща булдозер.

Местоположение

Надморска височина: 570 m GPS координати: 43°11’51” С.Ш. и 23°48’24” И.Д.

Източници

Димитрова Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985
М. Гърдев

Comments are disabled.