С. Царевец – крепост Винаград


Описание и история

Антична и средновековна крепост „Винаград” се намира на 3.15 km южно по права линия от центъра на село Царевец. Изградена е на скален нос, ограничен от юг от река Искър, а от изток- от река Безделник. От запад в момента възвишението е ограничено от блато. На 130 m северозападно от обекта се намира извора Попово езеро. Носът представлява скална, ниска тераса, която е най- достъпна от север, където е изсечен дълбок около 4 m в момента ров. Той е широк в горната си част около 11 m. От юг и запад склоновете са отвесни и скалисти, от изток склонът е отвесен, а на места и стръмен. Теренът е обрасъл в дървета и храсти. Крепостната стена, почти под насип, върви по конфигурацията на терена. В момкента тя е почти изцяло обезличена. Зидът е изграден от ломен камък, споен с бял хоросан. Крепостта за последно е съществувала през XII-XIV век. Формата е на неправилен правоъгълник с приблизителни размери 100х20 m.

Местоположение

Надморска височина: 191 m GPS координати: 43°07’56” С.Ш. и 23°48’12” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985
М. Гърдев

Comments are disabled.