С. Боженците – крепост Черни връх


62 / 100

Описание и история

Крепост Черни връх се е намирала на едноименния връх, на 2.32 km североизточно по права линия от центъра на село Боженците. Била е изградена на най- високият връх, който доминира над околността, между плато „Стражата“ и връх „Овчаря“. От него има отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Склоновете му са стръмни и високи, като от север на места са отвесни.

До Черни връх от запад, в основна посока север- юг, минава “Верейският друм”, който свързва “Нове” и “Дискодуратере” от една страна и “Никополис ад Иструм”, и “Зикидева” от друга, с “Улпия Августа Траяна”, през “Верейския проход” на билото на Стара планина и “Верейския/Бориловски проход” на билото на Средна гора.

За наблюдение и охрана на пътя, на Черни връх е издигната сигнално- наблюдателна кула, която е поддържана и използвана вероятно от траки, римляни византийци и българи. Гарнизонът обслужващ кулата е обитавал дървена сграда с външна защитна линия, която вероятно се е състояла от засечка на терена и дървена палисада от вътрешната страна. Защитеното пространство е било с неправилна, правоъгълна форма, с приблизителни размери около 100х55 m, ориентирано с дългата си страна в посока изток- запад. Защитената площ е била около 5.5 дка.

На Черни връх при теренен обход, археолозите локализират изсичане в скалата с формата на камера, която представлява неправилен правоъгълник, ориентиран с дългата си страна в посока север- юг. Дължината на камерата е около 5 m с широчина в средата от 1.45 m и дълбочина от 1.1. m. Северният ѝ край е отворен към скалния венец, като там ширината е 1.25 m. От запад е вкопана ниша с размери 0.4х0.2х0.2 m.

Местоположение

Надморска височина: 779 m GPS координати: 42°53’26” С.Ш. и 25°26’20” И.Д.

Литература

Петракиев, И., М. Йорданов. Теренни издирвания в землищата на селата Боженците и Торбалъжите, общ. Габрово и с. Николаево, общ. Трявна. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.