С. Трънак – преграда Коджа капъ


Описание и история

Късноантична балканска преграда Коджа капъ се намира на 4.22 km северно по права линия от центъра на село Трънак и на 2.69 km югоизточно по права линия от центъра на село Лопушна. Пътят от Лопушненския проход, се отбранява от преградата Коджа капъ с крепостта Кайрякта кале, както и от крепостта Калето при с. Трънак. К. Шкорпил определя важната роля на Лопушненския проход и на посочените укрепления- стратегически постройки в Черноморската област на Балканския полуостров. Общата дължина на преградата заедно с „портата”, Шкорпил определя на 310 крачки, дебелина на стените- 2.5 m и начин на градеж- с квадри по лицата и спойка от бял хоросан с тухлени частици. Отбелязва и защитен ров западно от седловината. Според него крепостта Кайрякта кале е част от преградата. Намира се на скалистия гребен “Чиплак кайряк” западно от седловината “Коджа капъ”. Формата и е неправилен петоъгълник, с две кръгли кули в ъглите и с вход, около който няма „крепостни постройки”. Начинът на градеж е обработени камъни по лицата и пълнеж между тях. Към казаното от К. Шкорпил могат да се направят съществени допълнения и корекции. Преградата Коджа капъ включва четири елемента: преградни стени; кула, отбраняваща входа в седловината “Коджа капъ”, с размери 20 х 10 крачки, наречена е от К. Шкорпил- „порта”. Съдейки от останките и, тя се издава наполовина от двете страни на преградните стени; третият елемент са крепостта Кайрякта кале и останките от защитни ровове по северния склон пред преградните стени, които затварят достъпа през седловината между “Капъ баир” и “Чиплак кайряк”, както и възможните места, през които неприятелят може да премине. Преградата е с явна насоченост срещу северен неприятел. Стените са построени на скалистия северен откос на двете височини. Откосът е с височина от 3 до 30 m. Където скалите са непристъпни, не са изградени предпазни стени. На юг склонът и на двете височини е полегат и достъпен, а северният- стръмен и труднодостъпен. Съобразно разположението на крепостта преградата може да се раздели условно на източен и западен сектор. К. Шкорпил е пропуснал западния сектор, т.е. частта западно от крепостта, а също и значителни части от източния сектор. Общата дължина на преградата е 885 m (без пътя в седловината, широк днес 4 m), като източният сектор е 592 m, а западният- 293 m. Източният сектор започва от скалист откос на “Капъ баир”. Стените се спускат на югозапад до седловината и продължават, като обхващат и част от “Чиплак кайряк”. Поради непристъпността си пространството от западния край на източния сектор на преградата до крепостта е без преградни стени, дължината му е 2119 m. На 325 m югозапад- запад от крепостта е началото на западния сектор на преградата (293 m). Общата дължина на цялата отбранителна линия по двете височини (със или без преградни стени) заедно с крепостта е 3403 m. На 389 m от източния край на преградата се забелязват руини от правоъгълна кула с размери 3 х 2 m. Изградена е от вътрешната южна страна на преградната стена. Развалини от още две кули се виждат в западния сектор на преградата, които се издават извън северното и лице. Преградни стени- във вид на насипи и лицеви градежи, на места запазени до 2.30 m височина. Градежът в източния сектор е с лица от обработен местен варовиков камък, подреден в редове, с пълнеж между лицата. Хоросанът е бял с тухлени частици (около седловината) или само бял (западно от седловината). Дебелината на преградните стени в източния сектор е 2.15- 2.22 m. Преградата в западния сектор е с небрежен градеж по двете лица на стените от местен камък с пълнеж между тях. Спойката е бял хоросан с червен на цвят каменен трошляк (заместител на тухлените частици). Дебелината на стените тук е по- малка, въпреки че западния сектор е по- уязвим в сравнение в сравнение с източния. Тя е 1.42- 1.57 m. Около седловината “Коджа капъ” се срещат фрагменти от тухли с дебелина 0.034 и 0.045 m. Крепостта обхваща най- високия връх на височината “Чиплак кайряк”, площта и е 3.4 дка. Размерите и са: северна стена (39 m), завършваща с правоъгълна кула, издадена навън от стените; североизточна стена- 31 m. Следва къса източна стена (10.20 m), вход широк 4.62 m, със следи от караулни помещения, долепени до вътрешното лице, и втора източна стена с дължина 10.40 m. Южната стена е 29.10 m и стига до правоъгълна кула с размери 5.78 х 5 m, която също се издава навън. Кулите защитават най- достъпните места. Югозападната стена е с дължина 35 m. От запад няма стени, защото наред със стръмния склон има и скалист откос. Стените на крепостта са във вид на насипи и лицеви градежи и са на височина от 1 до 2.90 m. Дебелината им е 1.73 – 1.75 m. Градежът по двете лица е с ломени камъни с пълнеж между тях. Спойката е бял хоросан с червен каменен трошляк. В долните редове суперструкцията е с обработени каменни блокове. Дебелината на стените на кулите е 1.50 m. Предполага се, че в изграждането на преградата има два периода: 1- края на III- началото на IV в.; 2- от ранновизантийска епоха. Последният елемент на отбраната са защитните ровове по северния стръмен склон, забелязват се на три места. Първият- на изток от седловината “Коджа капъ” и се намира на 33 m северно от преградата. Ровът е 6 m широк и дълбок днес 0.50- 0.60 m. Втори защитен ров- западно от седловината на 8 до 21 m пред северното лице на преградата, с дължина- 350 m, широчина- 3 m и дълбочина в момента- 0.50 m. К. Шкорпил отбелязва този ров, но с много намалена дължина. Трети ров- пред западния сектор на преградата на 25 m от нея, широк- 2-3 m и дълбок в момента- 0.4-0.5 m. През преградата Коджа капъ са едни от най- важните пътища за пролома на река Луда Камчия. По билото на двете височини съществува военен път, който свързва укрепленията от ранновизантийската епоха. На изток достига голямата крепост Калето при с. Аспарухово.

Местоположение

Надморска височина: 388 m GPS координати: 42°58’51” С.Ш. и 27°11’55” И.Д.

Източници

Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. ВИС София 1995г.

Планове

s tranak pregrada kodzha kapa 5f439f86435fe

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.