С. Тополица – крепост Калето


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 1.95 km северозападно по права линия от центъра на село Тополица и на 4 km северно по права линия от центъра на село Черноград. Крепостта е разположена на билото на вододелен рид, ограден от запад и изток с дълбоки долове. Склоновете към тях са стръмни. Подходът към крепостта е по- лесен от североизток, но и до тази страна противникът трудно може да придвижи тежка обсадна техника. Фортификацията на укреплението включва три основни елемента:
1.Същинска крепост- стените и обхващат леко наклоненото на юг било с площ от 3.5 дка, с максимална дължина 80 m и широчина 60 m. Стените се проследяват като насипи и лицеви градежи, които не са ясни в източната страна. Тук е налице насип от камъни, без да може да се разбере дали е от протейхизмата или от стените на основната крепост. В южната част има запазен зид с дължина 3 m и височина 1 m. Дебелината на куртината тук е 1.48-1.50 m. Следи от кули има в северната страна и в югоизточния ъгъл, където кулата е с квадратна или правоъгълна форма. Градежът е от местен варовиков камък, подреден по лица, между които има пълнеж от разнородни по големина камъни. Спойката- бял хоросан с малко тухлени частици. Във вътрешното южно пространство на крепостта личи 5 m дълъг зид с височина 1.5 m, а около него в диаметър 8 m има руини от камъни, хоросан с тухлени частици, тегули и тухли (дебели 0.036 m, 0.040 m, и 0.045 m). Фрагменти от последните са вградени по лицето на стените. Не е ясно дали това е полигонална самостоятелна кула или са вътрешни преградни стени. В североизточната част на крепостта има останки от градеж в суха зидария.
2.Протейхизма- отстои на 9 m от южните стени на крепостта и е с дебелина 2.32 m. В югоизточния край е с издадена навън правоъгълна кула. Протейхизмата се забелязва от юг и малка част от нея северно от крепостта. Градежът и е с бял хоросан без тухлени частици.
3. Защитен ров. Следите му личат на 18 m пред северната страна на крепостта. Широк е 2.0- 2.5 m и дълбок- 0.4 m. Отвътре на рова има насип 6 m широк и 2 m висок.
В крепостта се открива ранновизантийска керамика, както и керамика от ХII- ХIV в. Към нея идват пътища от „Калето” (с. Череша) по връх Острица или по връх Караманица („Култушкия път”), а така също и път от Ришкия проход- крепостта „Каледжик” до с.Рътлина (напуснато)– с. Жълти хан (напуснато)- по р. Чортлен. На юг от крепостта „Калето” край с. Тополица пътищата водят към “Малкото кале” при с. Чукарка– за Дебелт или Русокастро, а на югоизток – към Поморие. Южно от крепостта е местността “Чатърлък”, през която минава и „Пътят на солта” („Тузла йол”, „Друма”) за Айтос и Поморие.

Местоположение

Надморска височина: 315 m GPS координати: 42°44’52” С.Ш. и 27°06’18” И.Д.

Източници

Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. ВИС София 1995г.

Планове

s topolitsa krepost kaleto 5f439a4ebaccf

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Обекти в БългарияОбласт БургасОбщ. АйтосЮгоизточна Б-я

Comments are disabled.