С. Търновца – крепост Кота 547.0


63 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Кота 547.0 се намира на едноименния връх, на 0.96 km североизточно по права линия от центъра на село Търновца. Изградена е на връх с високи и стръмни склонове от всички страни с изключение на североизток, където чрез широка 16 m седловина той се свързва с останалата част от масива. От изток и запад възвишението е ограничено от потоци, в долините на които под обекта има чешми и извори.

Твърдина Кота 547.0 обхваща самия връх и част от източния стръмен склон. Има формата на неправилен правоъгълник, издължен в посока северозапад- югоизток. Приблизителните размери са около 85 m от север по билото на върха, около 118 m от североизток, около 52 m от югоизток и около 154 m от югозапад. Според разположението на обекта, както и съседството му с късноантичната крепост при село Търновца дават основание да се предположи, че обекта е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 547 m GPS координати: 43°08’33” С.Ш. и 26°38’17” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.