С. Свирково – крепост в м. Девебарган


Описание и история

Праисторическа и средновековна крепост има в местността “Девебарган”, на 2.98 km северозападно по права линия от центъра на село Свирково. Издигната е върху малък хълм със стръмни склонове, които са високи около 20 m. Хълмът се намира на водослива на пълноводните, малки реки Орта дере и Дамладжа, които го ограничават съответно от юг, от север и от запад. Единствено достъпен е от исток, където е издълбан дълбок ров, който може би навремето е бил пълен с вода. Възможно е двете реки да са образували блато от север, запад и юг. Крепостта е с неправилна форма, с максимални размери 76 m в посока изток- запад и 43 m в посока север- юг. Издигната е върху укрепено селище от каменомедната и бронзовата епохи. Могилата тук е проучена в началото на ХХ в. от Рафаил Попов. Намерени са праисторически съдове, костени, каменини и медни оръдия на труда. Р. Попов съобщава за основи на постройки, градени с камъни и хоросан във вътрешността на обекта. Останките от крепостните стени не са проучени. През 80- те години на ХХ в. на хълма са намерени ранносредновековни (около IX-X в.) бронзови предмети: конска сбруя, пръстен с надпис и тока с рунически знак.

Местоположение

Надморска височина: 89 m GPS координати: 42°02’39” С.Ш. и 25°51’35” И.Д.

Източници

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001 
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.