С. Света Петка – крепост Пашови скали


Описание и история

Тракийска и антична крепост Пашови скали се намира на едноименния връх, на 3.02 km северозападно по права линия от центъра на село Света Петка. Обектът е разположен на скалист връх със стръмни склонове от северозапад и запад, и отвесни и скалисти от юг и изток. Единствено е достъпен от североизток. Крепостта обхваща върха и южния склон на върха. По всяка вероятност е имала двойна крепостна стена. Външната крепост е с неправилна форма и приблизителни, максимални размери от 230 m в посока север- юг, и около 220 m в посока изток- запад. Вътрешната крепост е заемала втората площадка на южния склон. На мястото има открита много красива тракийска и антична керамика. По всяка вероятност тук е имало тракийски град, защото по почти целия южен склон се забелязват останките на заселване извън крепостните стени.

Местоположение

Надморска височина: 1344 m GPS координати: 42°03’06” С.Ш. и 23°50’36” И.Д.

Източници

К. Маринов
М. Гърдев

Comments are disabled.