С. Сушица – крепост в м. “Байнозур”


Описание и история

Късноантична крепост в местността “Байнозур” срещу канарата чучурка край пътя Г. Оряховица- Попово през 1967 г са открити основи на крепост, според Сл. Бозаджиев и Н. Стамов в книгата им “Село Сушица Великотърновско”. Местността се намира северозападно от селото. Стражица.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Comments are disabled.