С. Студена – крепост Мало градище


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост “Мало градище” се намира на 3.8 km югоизточно по права линия от центъра на село Студена, на 0.45 km източно от язовир Студена и на 0.47 km северозападно от крепостта “Богово кале”. Укрепеното селище има форма на почти правилен квадрат. Създадено през късната античност е просъществувало и през ранното средновековие. Наличието на сгур и шлака дава основание да бъде свързана с добива на злато и желязо в землището на бившето село Попово, който е добре документиран през късната античност и средновековието. Няма видими останки от крепостните стени. Личи си само трасето на стената. Селището е неразривно свързано с крепостта “Богово кале”, както в икономически така и в отбранителен аспект.

Местоположение

Надморска височина: 914 m GPS координати: 42°31’17” С.Ш. и 23°09’43” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983 г. 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.