С. Студена – крепост Градище при бившо с. Крапец


Описание и история

Антична и късноантична крепост “Градище” се намира на 3.1 km югоизточно по права линия от центъра на село Студена, в землището на някогашното село Крапец, на левия бряг на река Струма. Крепостта е създадена през античността и е просъществувала през късната античност на естествено защитен хълм. Била е доста голяма по площ. Стената е била изградена от ломен камък, споен с хоросан. Имало е и пояси от тухли. В местността Бонев кладенец е разкрит каптажът и водопроводът на крепостта. В близкото минало стените били запазени над земята. Наличието на рудодобивни райони на близо, главен античен път по течението на Струма в посока север- юг предполага, че крепостта е била един от главните металодобивни фортификационни центове през античността и късната античност.

Местоположение

Надморска височина: 944 m GPS координати: 42°31’12” С.Ш. и 23°08’50” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.