С. Студен кладенец – тракийска крепост


s studen kladenets trakijska krepost 5fad805545783Тракийска крепост има на 0.9 km западно по права линия от центъра на село Студен кладенец. Крепостта е двубазисна, като заема площта на два самостоятелни скалисти върха, които са достъпни единствено от запад. По- голямата от двете крепости, с площ от 2 дка се намира на северният връх, а по- малката с площ от 0.7 дка на южния. От запад и двете крепости са отделени от околния терен с обща стена, която е с дебелина 2.2 m и е градена от местен ломен камък без спойка. В момента стената се наблюдава под формата на разсип, като само на места се виждат остатъци от структурата запазени до височина от 0.5 m. По трасето на крепостните стени не се забелязват кули. Между двете твърдини има малка седловина през която минава стар път, който се изкачва по стръмния склон от изток идвайки от долината. Този път разделя западната крепостна стена, която през седловината минава точно по ръба ѝ. На мястото където стария път минава през стената от южната крепост- под ъгъл, на северозапад тръгва друга крепостна стена с дебелина около 1 m и запазена височина от 1.5 m. Тази крепостна стена е дълга около 20 m и е фланкирала пътя и прохода му през основната стена. По- малката южна крепост е защитавана само от западната основна стена, като от всички останали страни е била обиколена от стръмни високи до 30 m скали. Нейния основен вход най- вероятно е бил в най- южната част на западната стена до където се вижда отъпкан подход. Северната крепост е била защитавана освен от западната стена и от северна крепостна стена, която е минавала по трудно достъпен, но все пак достъпен северен склон. Стената е била с дебелина от около 1 m и в днешно време е разсипана по целия склон. Точно където западната стена преминава в северната се забелязват останки от малка порта до която води пътека. Вероятно още една порта се намира в най- източната част на голямата крепост, под една от отвесните скали. От юг и от изток голямата крепост е обградена от отвесни скали с височина до 20 m. На терена и на двете крепости не се забелязва керамика или други артефакти, също така не се забелязват останки от постройки. Най– вероятно крепостта е била охранителна и е служила за контрол на пътя минаващ през нея, както и за наблюдение на долината.

Надморска височина: 315 m GPS координати: 41°36’27” С.Ш. и 25°37’48” И.Д.

К. Василев

Comments are disabled.