С. Страшимир – крепост Градище


Описание и история

Тракийска крепост Градище се намира в едноименната местност на 0.97 km северозападно по права линия от центъра село Страшимир. Тя заема по- високата част от планинското било, ориентирано югозапад- североизток, което се намира в южния край на рида Жълти дял. Днес по билото минава административната граница между общ. Златоград и общ. Мадан. Хълмът, на който се намира крепостта е скалист, дълъг около 160 m и се състои от три ниски, могиловидни възвишения. До сега, археолозите са разкрили западната и южна стена. Западната стена е запазена на височина от 0.7 m  и е изградена е от ломени и необработени камъни споени с кал. Ширината на стената е от 3.3 m до 3.6 m, като основата и не е вкопана, а е изградена направо върху терена. Вероятно, нестабилното фундиране, без всичане в скалния терен и използването на кал за спойка, е довело почти до пълното разрушаване на стената. Каловата спойка е благоприятствала и за навлизането на корените на дърветата в зида, което допълнително е деформирало стената и е довело до разместването на зидарията. Дължината на западната крепостна стена е 17 m. На нея се е намирал и входът на крепостта. От него е съхранена само част от южната му страна. Вътрешното пространство на укреплението, вероятно, е включвало и североизточното възвишение на билото. Южната крепостна стена е изградена на стръмен склон и е запазена във височина, едва до 0.25 m. Тя е широка 1.2 m. И в двете разкрити до момента стени се забелязват вертикални отвори с диаметър 0.3 m. Крепостната стена е била висока около 1.5-2 m, като на нея е имало дървена палисада. Зад палисадата каменната стена е продължавала във височина, като по този начин е образувала бойна пътека с ширина 0.9 m. От северната и източната стени не са намерени никакви останки, най- вероятно са били разрушени до основи. В укреплението е намерено голямо количество фрагментирана керамика от ранно- бронзовата епоха. Според нея крепостта е датирана в XI-IX в.пр.н.е. Обекта изключително много е пострадал от иманярски набези.  

Местоположение

Надморска височина: 1241 m GPS координати: 41°26’40” С.Ш. и 24°58’29”  И.Д.

Източници

Петрова, Н. За проучването на тракийските крепости в Смолянски окръг. Известия на музеите в Южна България. Том I. 1975 г. 
Дамянов, Д. Тракийска крепост в м. Градище при с. Страшимир, община Златоград АОР 2007г.
 

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/10/blog-post_85.html

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.