С. Столът – крепост в м. “Имането”


Описание и история

Тракийска крепост има в местността „Имането“, на 5.4 km южно по права линия от центъра на село Столът. Крепостта е изградена на рид от Стара планина, спускащ се на север, който е труднодостъпен. Крепостната стена е изградена от ломени камъни без спойка. Крепостта е с неправилна елипсовидна форма, като крепостната стена следва извивките на терена. От запад и юг има втора крепостна стена, която дублира първата. От тези страни склоновете са по- леснодостъпни и полегати. Тя служи за подсилване на отбраната. Характерно за тази крепост е, че входът на външната крепостна стена е от югоизток, като между двете стени се е образувал коридор, продължаващ до входа на вътрешната крепостна стена. Така се постига едно повишаване на защитната способност на крепостта. Обекта е построен през V-IV век пр.н.е. и престава да съществува през IV-III век пр.н.е. при нападението на келтите. По период крепостта на връх „Острец“ при гр. Априлци и тази тук, са синхронни. Двете крепости са звена от една и съща мрежа укрепления.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 969 m GPS координати: 42°53’02” С.Ш. и 24°59’27” И.Д.

Източници

Милчев, А. Габрово и неговия окръг през праисторическата и античната епоха, ГСУ, т. 68. София, 1979 г.

Comments are disabled.