С. Стари чал – крепост


Описание и история

Крепост има на висок скалист връх, на 0.124 km южно по права линия от центъра на село Стари чал. Крепостта е малка и обхваща заравненото било на скалист връх. Крепостна стена е изградена от северната, достъпна страна. От всички останали страни се спускат отвесни склонове. Твърдината е силно обезличена, като камъните от стената ѝ са преизползвани в къщите на селото. Малка част от нея се е запазила в североизточната част на укреплението, под формата на вал. Из целия терен на обекта има много фрагменти от фина и груба битова керамика. От него има визуална връзка с крепостите “Асара” и “Хисартепе” при селата Морянци и Красино. Визуална връзка има също също с крепостите “Горен хисар” и “Голям хисар” при село Сладкодум, “Кючук хисар тепе” при село Сбор и “Каябаши” при с. Орешари. Всичките тези крепости се намират източно от село Стари чал, а връзката с крепостите на запад се осъществява през хитро използвана седловина в хребетите, която позволява пряка видимост с крепостта “Кечи кая” при село Студен кладенец.

Местоположение

Надморска височина: 348 m GPS координати: 41°35’07” С.Ш. и  25°38’55” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/zZZEpI

Comments are disabled.