С. Становец – крепост в м. Калето


7 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има в местността „Калето“, на 2.04 km южно по права линия от центъра на село Становец. Изградена е в западния край на рида „Серсем баши“. От запад и север склоновете са стръмни. От същите страни рида е ограничен от река Серсем дере. А от изток- от суходолие. Най- достъпна е от юг и югоизток. Цялата територия на обекта е залесена. Той е с неправилна трапецовидна форма. Южната страна е дълга 120 m, югозападната- 42 m, източната- 80 m. От север и северозапад крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е с дължина от около 170 m. Площта е около 10 дка. Крепостната стена е изградена от ломени камъни, споени с кал. Във вътрешността е обезличена от множество иманярски изкопи. Откритата керамика е тракийска.

Местоположение

Надморска височина: 400 m GPS координати: 43°28’37” С.Ш. и 27°02’22” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.