С. Снежина – крепост Кръстево


4 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Кръстево се намира на 3.4 km западно по права линия от центъра на село Снежина в местността „Хамбарлъка”. Разположена е върху скално възвишение високо над 30 m, рамкирано от Костенска и Крива река. Крепостта е достъпна от запад където са издигнати три преградни крепостни стени, затварящи защитена площ около 200 дка. Външните две стени са дълги около 200 m и са на около 10 m една от друга, като пред първата е прокаран ров. Средната стена е на около 370 m от външната. Дълга е около 100 m и също има ров от запад. По средата и е установена порта фланкирана с две квадратни кули. Третата, вътрешната стена е на около 230 m от средната и е дълга около 90 m. В северната и част е кулата- порта. В югоизточната част на скалния венец е изсечен проход с ширина 2.6 m и дължина около 20 m свързващ крепостта с долината на Крива река. Между втората и третата крепостни стени е изсечена щерна- водохранилище и зърнохранилища. На повърхността са открити строителна и битова керамика от V-VI и ХII-ХIV в., както средновековни пръстени и ремъчни украси.

Местоположение

Надморска височина: 208 m GPS координати: 43°09’43” С.Ш. и 27°13’27” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Добруджанското деспотство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.