С. Сливовник – редут


Описание и история

Редут има на 1.77 km югозападно по права линия от центъра на село Сливовник. Редута се е използвал по времето на Руско- турската освободителна война. Укреплението е с кръгла форма с диаметър 60 m.
Редутът е постоянно или временно фортификационно, обикновено землено, съоръжение от затворен вид. Широко се е използвал за отбрана (позиционна война). Пригоден е за тактическа отбрана на 200- 800 войника (от рота до батальон). Много често включва и средства на артилерията (обикновено 2- 4 оръдия). Има форма на четириъгълник или друг многоъгълник. Обграден е от всички страни с висок землен насип (бруствер) и външен дълбок ров пред него. С развитието на минното дело подстъпите към редута често се минират. Системата от редути може да има оперативно значение при отбранителни действия на военна част, съединение или обединение, които имат право на самостоятелни действия.

Местоположение

Надморска височина: 473 m
GPS координати: 43°39’41” С.Ш. и 22°38’13” И.Д.

Comments are disabled.