С. Славянци – крепост Голямото кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Голямото кале се намира на 1 km северно по права линия от центъра на село Славянци. Крепостта е изградена възвишение, обградено от изток, запад и юг от потока Мандренско дере и един негов ляв приток, с денивелация от него около 120 m. Обхваща билото на височината и една наклонена тераса южно от нея. Крепостта е с неправилна форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Общата дължина е 152 m, широчина 112 m и площ от около 14 дка. Нормалния достъп до обекта е от север и северозапад, където възвишението се свързва с широкото било на рида. При посочените участъци е изградена сложна защитна система. Крепостните стени са изградени от обработени камъни споени с червен хоросан. Запазените участъци от тях са с височина 0.6 m. Един участък от стената е граден от камъни без спойка- вероятно по- късна преправка на стената. От запад липсват крепостни стени- отбраната се е осъществявала от естествения скален венец. На 8-10 m пред северната защитна стена, при централния и западния участък от нея, е изградена втора отбранителна стена (протейхизма)- дълга 152 m. Към изток протейхизмата постепенно се отдалечава до 45 m от основния зид, като по този начин оформя триъгълно външно укрепление при североизточната част на крепостта. Пред протейхизмата защитата е била усилена с ров, изсечен напречно на широкото било. Запазената му дълбочина е 3 m и ширина 5 m. В централния участък на северната крепостна стена са били изградени три защитни кули на 7-8 m една от друга. И трите се явяват външни на укреплението. Средната е най- голяма. Тя е изградена на най- високото място на хълма. По всяка вероятност е с квадратен план, със страна около 10 m. От изток на нея е главната порта, фланкирана от другата страна с по- малката кула. От западната страна на западната кула има потерна. Останки от градежи в твърдината се забелязват в централната и северната и части. Освен ранновизантийска керамика, е намерена и средновековна от периода X-XII век. Крепостта е охранявала идващия от север път през Върбишкия проход. Този важен път е бил широк над 2 m. Той обикаля крепостта, като трасето му минава по изсечения ров, пресича Мандренското дере при един негов праг и по десния му бряг, слиза в долината на река Мочурица. Крепостта изцяло доминира над Сунгурларската долина, заедно със съседната западна крепост “Градище” при село Скала, с великолепна зрителна връзка.

Местоположение 

Надморска височина: 318 m GPS координати: 42°46’18” С.Ш. и 26°43’17” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999
Лисицов, С. Защитната система в Смидовската планина през късната античност и българското средновековие (края на IV-XIV век). ВИС, кн. 3. София, 2013

Планове

s slavyantsi krepost golyamoto kale 5f43a0a99d757

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.