С. Славовица – антична крепост 2


Описание и история

Антична крепост има на 3.01 km северозападно по права линия от центъра на село Славовица. Обекта е с правоъгълна форма с размери 32х28 m. Създаден е да приютява гарнизона, който е обслужвал античната, наблюдателно- сигнална кула, което е имало по време на Римската империя на могила, която се намира на 12 m северно от укреплението. В момента на затревения терен се виждат вал, изграден от външната страна и ров от вътрешната на крепостта. На вала по всяка вероятност е имало дървена палисада. Този начин на изграждане се проследява при още много обекти по долината на река Искър. Повечето от тях са изпълнявали абсолютно същото предназначение като въпросното укрепление. Кулата е изцяло унищожена. На върха на могилата има дълбок, иманярски изкоп. Кулата е изпълнявала сигнални функции при вражеско нашествие, по линията от „Ескус“ на юг, по пътя вървящ по десния бряг на река Искър. 

Местоположение

Надморска височина: 88 m GPS координати: 43°37’49” С.Ш. и 24°25’05” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.