С. Славейково – крепост Кючук хисар


7 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост, наречена “Кючук хисар” се намира на 1.79 km западно по права линия от центъра на село Славейково, върху невисоко възвишение. Обекта е с неправилна елипсовидна или правоъгълна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Предполагаемите размери на обекта са 108 m в посока север- юг и 40 m в посока изток- запад.

Местоположение

Надморска височина: 240 m GPS координати: 43°06’44” С.Ш. и 27°13’02” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.