С. Славейково – крепост Ак хисар


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Дамнали хисар/Ак хисар се намира на 2.44 km западно по права линия от центъра на село село Славейково. Разположена е върху естествено защитена височина, издължена в посока северозапад- югоизток. Тя е достъпна от югоизток, където е преградена от две крепостни стени, разположени на около 270 m една от друга. Обекта е с неправилна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Общите размери са приблизително 525 m в посока югоизток- северозапад и около 75 m  широчина в най- широката част. Южната стена е дълга около 75 m и има порта, фланкирана от две кули. Пред северната стена е прокопан ров. В пространството между двете стени е регистрирана вкопана в скалата щерна. По повърхността е открита строителна и битова керамика от V-VI и ХII-ХIV в., накити,оръжия, земеделски сечива.

Местоположение

Надморска височина: 347 m GPS координати: 43°06’24” С.Ш. и 27°12’36” И.Д.

Източници

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. ИРАИК, X. София, 1905
Община Провадия, отдел “КВТ и МД”, Валентина Кирова
М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт ВарнаОбщ. ПровадияСевероизточна Б-я

Comments are disabled.