С. Славейково – крепост Ак хисар


4 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост, наречена “Дамнали хисар”/”Ак хисар” се намира на 2.44 km западно по права линия от центъра на село село Славейково. Разположена е върху естествено защитена височина, издължена в посока северозапад- югоизток. Тя е достъпна от югоизток, където е преградена от две крепостни стени, разположени на около 270 m една от друга. Обекта е с неправилна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Общите размери са приблизително 525 m в посока югоизток- северозапад и около 75 m  широчина в най- широката част. Южната стена е дълга около 75 m и има порта, фланкирана от две кули. Пред северната стена е прокопан ров. В пространството между двете стени е регистрирана вкопана в скалата щерна. По повърхността е открита строителна и битова керамика от V-VI и ХII-ХIV в., накити,оръжия, земеделски сечива.

Местоположение

Надморска височина: 347 m GPS координати: 43°06’24” С.Ш. и 27°12’36” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Община Провадия, отдел “КВТ и МД”, Валентина Кирова
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.