С. Сладкодум – крепост Кючукхисар тепе / Малък хисар


Описание и история

Тракийска крепост Кючукхисар тепе/Малък хисар се намира на едноименния връх, на 1.37 km югоизточно по права линия от махала Посунлу, където в момента живее само един човек. Изградена е на високо, самостоятелно, куполообразно възвишение със стръмни и отвесни склонове от юг, и стръмни от другите страни. Най- достъпно е от запад, защото западния склон е най- къс. Твърдината е с неправилна форма като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Те са изградени от местни, ломени камъни без спойка, като различните стени са с различна дебелина. Обекта е сложно съоръжение, разделено на три или четири сектора. На най- високото, на върха, по всяка вероятност е имало светилище. То е с формата на бъбрек, с приблизителни размери от 72 m в посока изток- запад и около 35 m в посока север- юг. От север и северозапад е ограничено от отвесен, скален склон. Входът е от северозапад, където в скалата има правилно изсечен вход с приблизителна широчина от около 2 m. Склонът на входа е много стръмен, което според нас е направено умишлено, защото от юг и изток светилището е много по- достъпно. Целта е била да се качиш в светилището пълзешком или почти пълзешком. Следващия крепостен пояс загражда пространство от приблизително 188 m в посока изток- запад и 99 m в посока север- юг. От него най- запазена е северната, крепостна стена, която се проследява под формата на вал. На пет места по протежението ѝ се забелязват образувания, подобни на полукръгли или кръгли кули с диаметър от 15-20 m. На южния склон на възвишението се наблюдават две скални тераси с отвесни и стръмни скални склонове от запад, юг и изток, които почти нямат нужда от доукрепяване. Горната тераса е с размери 140 m в посока изток- запад и 101 m в посока север- юг. Тя твърдо е била част от укреплението. Втората, долна тераса е с приблизителни размери 65 m в посока изток- запад и 111 m в посока север- юг. Двете крепости- „Голям хисар“ и „Малък хисар“ при нападение и обсада са си помагали, като войните от едната са нападали в гръб войската на неприятеля, който е обсаждал другата крепост. Извън обекта от изток и запад се наблюдават укрепени селища, останки от прегради, кули и от различни сгради. По всичко си личи, че в радиус от 2-3 km от двете крепости е живяло многолюдно население по всички възвишения. 

Местоположение

Надморска височина: 598 m GPS координати: 41°33’27” С.Ш. и 25°43’32” И.Д.

Източници

Д-р. Д. Димов
М. Гърдев

Comments are disabled.