С. Сладкодум – крепост Герен хисар


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Герен хисар се намира на едноименния връх, на 1.09 km северозападно по права линия от махала Власеница. Изградена е на самостоятелно, конусообразно възвишение със стръмни склонове. Върхът е най- достъпен от юг по билото на хребета. Крепостта има неправилна форма съобразена с конфигурацията на терена. Площта ѝ е 2 дка, с максимални размери 60х30 m. Наклона на оградения терен е на север. Южната стена е издигната на най- високата част от върха, като по този начина се образува стръмен склон точно пред стената. Описания склон напълно съвместява функцията на ров, като прави обекта трудно достъпен от единствения удобен подход към него. Крепостните стени са градени от ломени камъни, без следи от спойка и днес се проследяват във вид на внушителни насипи по склоновете. Останки от кули по куртината не се забелязват. Също така без разкопки не може да бъде определено местоположението на входа. На най- високата точка от върха, в южната част на обекта, се забелязва още един насип от камъни, който вероятно представлява втори крепостен зид. Той затваря малка площ от 0.25 дка с неправилна форма и максимални размери 20х19 m. Южната стена на тази вътрешна крепост е идентична с южната стена на цялото укрепление. Във вътрешността на обекта има следи от застрояване, включително и в цитаделата. При археологически разкопки може да се установи, че описаната цитадела всъщност е по- голяма сграда, тъй като насипа на стените ѝ е значително по- малък от основните крепостни куртини. По терена се забелязват фрагменти от битова керамика, Част от тях са изработени от глина с голям примес на пясък. От крепостта има много добра видимост към долините на двете реки Сютлю дере и Дишлик дере, които протичат от двете страни на хребета и се вливат в река Арда. В средата на цитаделата се вижда добре оформен кръг от изсечени камъни. Кръгът днес е запълнен с пръст, но при бъдещи разкопки е много вероятно да се окаже, че той представлява кладенец. Това би обяснило произхода на името на обекта- Герен хисар (герен- геран- кладенец). Много е вероятно крепостта да е била преизползвана и през средновековието, но без сериозни поправки и доработвания.

Местоположение

Надморска височина: 352 m GPS координати: 41°35’27” С.Ш. и 25°42’38” И.Д.

Източници

К. Василев
М. Гърдев
Д. Димов

Снимки

https://photos.app.goo.gl/mEAYkK4EBxqA4PQf6

Планове

К. Василев

Comments are disabled.