С. Сладкодум – крепост Буюкхисар тепе / Голям хисар


Описание и история

Тракийска и антична крепост Буюкхисар тепе/Голям хисар се намира на едноименния връх, на 0.72 km югоизточно по права линия от махала Посунлу, където в момента живее само един човек. Изградена е на високо, самостоятелно, конусообразно възвишение със стръмни и отвесни склонове от всички страни. Най- достъпно е от югоизток, откъм „Кючукхисар тепе“/“Малък хисар“, където също има крепост. Твърдината е с неправилна, шестоъгълна, дъгообразна форма като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е изградена от местни, ломени камъни без спойка. Дебелината ѝ е в рамките на 1.5-2 m. От югозапад и запад, където склонът е скален и отвесен, липсва крепостна стена. Вход е имало от юг, където крепостната стена се свързва с отвесния склон. Възможно е вход да е имало от северната и от източната страни. Крепостните стени са с дължини: югоизточна, дъгообразна- около 61 m, източна- около 78 m и северна- около 57 m. Затвореното пространство е с размери 112 m в посока север- юг и 97 m в посока изток- запад. На южния и западния склон се забелязват останките на селище, което частично е защитено от отвесните склонове на скални тераси. Има вероятност крепостта да е имала още една външна, отбранителна линия, затваряща пространство от 330х261 m. На мястото се открива много тракийска и антична керамика. 

Местоположение

Надморска височина: 600 m GPS координати: 41°33’47” С.Ш. и 25°43’21” И.Д.

Източници

Д-р. Д. Димов
М. Гърдев

Comments are disabled.