С. Скала – тракийска крепост на вис. “Средната могила”


Описание и история

Тракийска крепост има на височината „Средната могила“, на 2.77 km западно по права линия от центъра на село Скала. Крепостта е изградена на върха на възвишението. Приблизителните и размери са 60х30 m. В момента крепостните стени на обекта са напълно унищожени, но се забелязват останки от техните трасета. На върха има изсечена в скалата изкуствена площадка, която е била използвана или за наблюдение, или за религиозни ритуали. От нея се открива отлична зрителна връзка към десетки околни крепости по билото на Стара планина и южните и склонове. На западния склон на възвишението, на скална тераса има изградено защитно съоръжение на височина около 480 m. Формата на обекта е неправилна с приблизителни размери 15х10 m. Крепостната стена се проследява под насип. Зидът е изграден от полуобработени пясъчникови блокове без спойка. Липсва датировъчен материал. Липсата му (може би е на по- голяма дълбочина), както и сухия градеж на зидовете, и изсичанията по върха, говорят за голяма вероятност съоръженията по хълма да са тракийски. Има вероятност наблюдателницата при върха да е преизползвана през късната античност и средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 526 m GPS координати: 42°46’18” С.Ш. и 26°39’04” И.Д. 

Източници

Лисицов, С. Защитната система в Смидовската планина през късната античност и българското средновековие (края на IV-XIV век). ВИС, кн. 3. София, 2013
М. Гърдев
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.