С. Скала – крепост Градището


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градището се намира на 0.9 km югоизточно по права линия от центъра на село Скала. Крепостта е разположена на монолитна скала. Защитена е от запад и изток от скални венци и от стръмните скалисти склонове към Чесменски и Осенски дол. От юг скални откоси, с височина до 15 m затварят достъпа до Градището. То е с неправилен удължен в посока север- юг план, с дължина 96 m, широчина до 20 m и площ от 1.8 дка. Заема върха на скалата и неравната тераса южно от него. Скален откос с височина до 12 m разделя укреплението на 2 части, от които северната може да се отбранява самостоятелно. Връзката между двете части на крепостта вероятно се е осъществявала с дървени стълби. Крепостни стени се виждат в западния северния и от части при източния сектор. Крепостната стена е изградена от дялани камъни, споени с бял и червен хоросан. Крепостта разполага с отлична видимост на изток, югозапад и юг. Северния зид е бил най- уязвим и достъпен, затова на 7 m пред него е изграден окоп. Ровът е дълъг 30 m  и е с запазена дълбочина 2 m и широчина 3 m. Главната порта на градището е на северния зид, като до нея идва път от местността „Юрта“, където е имало селище. Подход до твърдината е имало и от запад. При върха на крепостта е имало постройка изградена от квадри на хоросанова спойка- вероятно цитадела. Разкритата керамика е ранновизантийска и българска средновековна (XI-XIV век). Крепостта е защитавала и охранявала така наречения „Перитски път“, както и населението от селището в местността „Юрта“.

Местоположение

Надморска височина: 368 m GPS координати: 42°45’53” С.Ш. и 26°41’23” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999
Лисицов, С. Защитната система в Смидовската планина през късната античност и българското средновековие (края на IV-XIV век). ВИС, кн. 3. София, 2013 

Планове

s skala krepost gradishteto 5f43a082a2eef

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.