С. Сираково – крепост на вис. “Калето”


Описание и история

Антична крепост „Калето” се намира в западната част на село Сираково. Крепостния зид е унищожен от местното население, но е запазена част от земления вал на около 30- 40 m дължина от южната част на крепостта. По време на римското господство /І- IV в./ върху естествената височина наричана „Калето” римляните изградили укрепление, чийто останки били сравнително добре запазени до края на миналия век. Тук са личали каменни стени и солидни землени валове на укреплението. В първите десетилетия на нашия век местното население разбило стените на калето и камъкът използвали за строеж на съвременни жилища. В наши дни върху калето е застроена западната половина на Сираково. От крепостната стена са останали основи, личат и землените укрепителни съоръжения. В калето са разкрити и три латински надписа издълбани на камък. Върху единия има релефно изображение на мечка в борба с друго животно. От надписа може да се прочете че бенефизарият /подофицерът/ от първа военна част е направил посвещението. За съжаление от надписа липсват голяма част и ние не можем да узнаем нито името на бенефициария нито в коя военна част е служил. Надписът е от втори век. Вторият и третият латински надпис разкриват за дарение на богинята Диана направени от ветерани които са служили в първи италийски и пети македонски легион на римската армия. По всичко изглежда че след отбиване на военната си служба те са останали да живеят в крепостта при Сираково. След IV век тази римска крепост е била разрушена от нашествията на различни варварски племена.

Местоположение

Надморска височина: 132 m GPS координати: 43°30’57” С.Ш. и 23°45’08” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 г.
http://bg.wikipedia.org/wiki/Сираково

Comments are disabled.