С. Синигер – крепост на вр. Ярансърт

img 6427 scaled e1606364476695

6 / 100

Описание и история

Неолитна и средновековна крепост има на връх „Ярансърт“, на 1.36 km североизточно по права линия от центъра на село Синигер. Издигната е на стратегически връх, който доминира над околността. От него има видимост във всички посоки на голямо разстояние. Върхът се намира на едноименния рид, който се простира в посока юг- север и по него минава древен презродопски път в същата посока. Върхът е куполообразен, издължен в посока север- юг, с високи и стръмни склонове. Твърдината е с неправилна, правоъгълна форма, с размери 40х26 m. Югоизточния и североизточния ъгъл са прави, а другите два- заоблени. Западната стена е дъгообразна. Укреплението е с наклон на запад към билото на рида. Пред нея се забелязват беглите останки на протейхизма. И двете стени- на крепостта и протейхизмата са изградени от ломени камъни без спойка. Обекта е с 18° отклонение от посоките на света. Служил е за наблюдение на околността и охрана на древния път, който минава западно и северно под нея. Извън твърдината, по широкия връх има разпръсната много битова керамика от късния неолит и средновековието. Явно около него е имало укрепено с дървена палисада селище. Според Иван Балкански по пътя за тази местност има средновековен некропол и църква, които сега са разрушени. Пак според него тук е била резиденцията на местния османски владетел.

Местоположение

Надморска височина: 732 m GPS координати: 41°23’35” С.Ш. и 25°46’33” И.Д.

Източници

Балкански, И. Опис на крепостите в Крумовградско. Известия на музеите в Южна България. Том I. 1975
М. Гърдев
Д-р. Д. Димов

Планове

s siniger krepost na visochina arif saya 5fad80369c14b

Comments are disabled.