С. Селце – Желязната крепост


Описание и история

Крепост Демирхисар/Желязната крепост се намира на връх „Малък Купен“, на 2.45 km северозападно по права линия от центъра на село Селце. Върхът е пирамидален, с високи и стръмни склонове, като е най- достъпен от северозапад, където по единия ръб на пирамидата се слиза на билото на тясната седловина между „Голям Купен“ и „Малък Купен“. Крепостта е изцяло заличена, но все още се вижда трасето на крепостната стена. Тя е с правоъгълна форма, с дългата страна в посока изток- запад. На самия връх е имало кула, която е с елипсовидна или кръгла форма с диаметър около 5 m. Следващия крепостен пояс е с правоъгълна форма с приблизителни размери 57х53 m. И най- външния пояс е бил с неправилна, тръъгълна форма, издължена в посока югозапад- североизток, с максимални размери 165х162 m, като широката страна е от югозапад. От североизток вътрешна крепостна стена, разделя външното пространство на две части. Тя се намира на 61 m от най- крайната североизточна точка на твърдината. Приблизителните размери на стените са югозападна с чупка и две рамена- 162 m, югоизточна- 99 m до преградната стена и още 90 m до най- крайната външна точка в посока североизток, северозападната- 158 m.

Местоположение

Надморска височина: 1314 m GPS координати: 42°41’30” С.Ш. и 25°30’36” И.Д.

Източници

http://www.pelitko.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=288:31-1-s-g…
М. Гърдев

Comments are disabled.