С. Селце – преградна стена на вр. “Калоянка”


Описание и история

Средновековна, преградна стена (дема) има в южната част на връх „Калоянка“, на 2.77 km североизточно по права линия от центъра на село Селце. Стената е изградена южно от върха, като е с фронт на юг. През нея по билото минава стар тракийски и римски път, успореден на „Иванкова пътека“. Преградната стена е построена напречно на пътя. От изток и запад стената завършва със стръмни планински склонове. От зида на преградата има запазени основи и надземни останки. Строежът е изпълнен в суха зидария. Приблизителната ѝ дължина е около 90 m.

Местоположение

Надморска височина: 1237 m GPS координати: 42°42’20” С.Ш. и 25°33’21” И.Д.

Източници

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982

Comments are disabled.