С. Селце – крепост на вр. “Сандъкчитепе”


Описание и история

Крепост има на връх „Калето“/“Сандъкчитепе“, на 2.27 km югозападно по права линия от центъра на село Селце. Върхът е конусовиден, с високи и стръмни склонове, като е най- достъпен от югоизток, където склона е малко по- полегат. Крепостта е с елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. Укреплението е с максимални размери 117х58 m. На самия връх има вътрешно укрепление или кула с кръгла форма с приблизителен диаметър от 18 m. По всяка вероятност обекта е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 1216 m GPS координати: 42°39’56” С.Ш. и 25°31’32” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.