С. Садово – крепост Садовско кале


Описание и история

Антична и късноантична крепост Садовско кале се намира на 1 km североизточно по права линия от центъра на село Садово. От запад и изток е естествено защитена от стръмните скатове на Садовската река, и нейния приток Кале дереси. От юг е пазена от стръмно спускащия се склон към водослива на двете реки. Крепостта е с неправилен трапецовиден план, с дължина 161 m в посока север- юг и широчина от 28 до 49 m, и площ от около 5.8 дка. Крепостните стени са изградени от ломени камъни, споени с червен хоросан. Зидът е най- добре запазен в източния сектор на височина до 2.7 m. Дебелината на стената е 2.4 m. Отбраната е била подсилена с окоп и вал пред северната стена, която е най- уязвима. Ровът е с дължина 83 m и широчина 6-7 m и запазена дълбочина до 2.5 m. Главната порта е на южния зид, а на северния зид в източния край има потерна. При югоизточния ъгъл на южната стена има външна правоъгълна кула с размери около 12х8 m. Останки от постройки и водопроводи се забелязват в северната част на укреплението, където явно е била цитаделата. Освен керамични останки от късната античност (V-VI век), са открити и фрагменти от готска керамика от IV век. Тази крепост е охранявала пътищата по самата река и източно водещи от нея към град Върбица. На 120 m южно под крепостта има външен укрепителен пояс. 

Местоположение

Надморска височина: Надморска височина: 420 m GPS координати: 42°51’48” С.Ш. и 26°38’25” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999
 Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. ВИС, кн. 3, София, 2011

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.