С. Садово – крепост Кара су калеси


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Кара су калеси се намира на 5.5 km северно по права линия от центъра на село Садово. Носи името си от черните камъни в западното и югозападното подножие на едноименния хълм, характерен с хубавата си питейна вода. Разположена е на скалист връх, който от юг, изток и север е заобиколен от дълбоките клисури на реките Кючук кара су (от юг), Кара су (от изток) и потока Дюдюкчи алчак (от север и запад). Единствено от запад, тесен и скалист гребен с отвесни склонове, свързва като мост височината с основния масив. Крепостта заема върха и две наклонени на юг тераси спускащи се от него. Тя е с неправилен план, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Общата дължина е 116 m а най- голямата ширина- 59 m. Има площ от 5.6 дка. Състои се от външно и вътрешно укрепление, които са разделени със зид. Вътрешното укрепление заема горната тераса и има площ от 1.6 дка. Крепостната стена е дебела 2.6- 2.7 m и е изградена от местни варовикови блокчета и плочи от жълтеникав пясъчник, споени с червен хоросан. Зидовете са запазени на височина до 0.6 m. На места личат преправки и кърпежи на крепостната стена с ломени камъни, споени с бял хоросан или с кал (глина). Твърдината има две порти. Те са осигурявали достъп до двете укрепления откъм южните им страни. Крепостта е разполагала с 6 кули- първата се намира на върха на крепостта във северозападния ъгъл на вътрешната крепост, която е използвана и за водохранилище- щерна. Тя има размери 11х7.5 m, като е вътрешна за кукреплението. Кулата по вътрешните си стени има замазка, която е водонепропускаема. Втората кула пак е на вътрешното укрепление, на ъгъла образуван между южната и югозападната стени. Тя е петоъгълна и външна за укреплението. Третата и четвъртата кули са квадратни и вътрешни за вътрешното укрепление. Те са фланкирали портата от двете и страни. Петата и шестата кули са правоъгълни и вътрешни за външното укрепление. Те са фланкирали портата на външното укрепление от двете и страни. Във външното укрепление личат останките от две сгради. Южно от крепостта се забелязват останки от множество постройки принадлежащи на подградие към нея. Крепостта е построена през късната античност и е преизползвано през българското средновековие. Крепостта е защитавала и контролирала пътя „Гявур йол“ и южния подход към Върбишкия проход, които преминават в близост западно от нея. Гарнизона и по всяка вероятност е охранявал преградата „Еркесия“ при село Медвен, която се намира на 1.74 km северозападно от укреплението. Пътят за крепостта извън крепостните стени е завивал на запад и е изсечен в скалите.

Местоположение

Надморска височина: 699 m GPS координати: 42°54’11” С.Ш. и 26°37’03” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999 
Лисицов, С. Укрепителната система в Котленската планина през късната античност и българското средновековие- IV-XIV век. ВИС, кн. 3, София, 2011

Планове

s sadovo krepost kara su kalesi 5f43a05e5a74c

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.