С. Садовец – укрепителен вал Шарамполя


Описание и история

Късноантичен укрепителен вал и ров Шарамполя е построен като защита от юг, между “Садовското кале” и “Кожухаровото кале”. Намира се на 3.2- 3.5 km по права линия от центъра на село Садовец и на 4.3- 4.8 km от центъра на с. Бъркач. Валът пресича цялата долина на река Вит. Дълъг е 700 m. Разположен е в посока изток- запад. Запазената му ширина е около 7 m. Към средата на вала се разкриват две уширения, които Иван Велков видял през 1934 г. и ги третира като кули с размери 4 на 4 m, изградени от камък споен с хоросан, с дебелина на стените 1 m.

Местоположение

Надморска височина: 120 m GPS координати: 43°17’15” С.Ш. и 24°23’03” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.