С. Росица – крепост Калето

С. Росица - Калето

Защитната линия на Калето.


70 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Калето се намира на едноименния връх, на 1.67 km южно по права линия от центъра на село Росица. Изградена е на скална тераса с отвесни скални склонове от юг и запад, и много стръмни от север. Тя е издължена в посока изток- запад. Най- достъпна е от изток, където терасата се свързва с платото „Градище“. От североизток достъпът се ограничава от стръмен дол. От юг и изток река Гости дол ограничава възвишението плътно, а от север тече река Росица.

Отбранителната линия на Калето се проследява от север, изток, запад и от части от юг. Тя се състои от огромен вал, който в основата си е широк около 30 m и висок около 6 m. Материала за него е взет от терена от изток и запад на вала. От изток размерите му са най- големи. От северната страна той постепенно намалява докато в централната и западната част на северната страна се проследява като засечка на терена.

Под вид на лек вал или засечка на терена се проследява от запад и юг. Единствената стена, която се забелязва на терена се простира в посока север- юг от южния скален ръб на север към вала. Тя е изградена от местни ломени камъни без спойка и е широка около 0.5 m, а на височина е запазена до 0.3 m. От нея на изток вала започва да нараства докато стигне максималната си дължина от изток.

Формата на Калето е неправилна, като отбранителния вал следва конфигурацията на терена. Максималните размери на обекта са 295х107 m. Площта на обекта е около 26.8 дка.

Калето може би е използвано и от римляните за наблюдение и охрана на западните подстъпи към платото “Градище”, на което плато се намират още римските крепости “Хисар” и “Чуката”. Трите твърдини, които са подредени в една линия на северния ръб на плато “Градище” и охраняват кръстовището на антични пътища, намиращо се южно от тях.

Единият път идва от север от “Улпия Ескус”, “Ан Асамус”, “Никополис” и “Димум” към проходите “Химитлийски” и “Шипченски” в Стара планина, вървящ в посока север- юг. Тоя път минава през река Росица и крепост “Хисар”, качва се на плато “Градище” и продължава на юг. В тази си част местните са го кръстили “Кайоловец”- от “Кая”- скала и “Йол”- път или “Каменен път”. Южно на 1.05 km от Калето в посока изток- запад минава античния път от “Одесос” за “Ряховец”, “Мелта” и “Монтанезиум”.

Калето има визуална връзка с всички околни близки крепости, както и с крепост “Будинград” при с. Бутово, която е ключова за района.

Местоположение

Надморска височина: 265 m GPS координати: 43°10’46” С.Ш. и 25°15’41” И.Д.

Литература

Информация за крепост Калето (Достъп: 17.11.2021).
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *